Sunday, March 10, 2013

Preek 10 Maart 2013


PREEK SONDAG 10 MAART 2013
MY DOKTER SE NAAM IS JESUS – ’N SEUN IS AAN ONS GEGEE!
________________________________________________________________
   My dokter se naam is Johannes : Lank en lenig :  ’n Pragtige jong man :  Skat hom so 45 jaar oud : Kon my seun gewees het :  Sien op die foto op sy lessenaar sy vrou en twee seuntjies!

  My dokter, Johannes, is baie professioneel :  As dit tyd is vir my afspraak, kom hyself vorentoe en kom haal my : Groet my vriendelik en warm :   Goeie more mnr van Vuuren!  Hoe gaan dit? Kom maar deur asseblief deur!   Johannes  is ’n lekker gemoedelike mens :  Vriendelik ::   Sien dit met die intrapslag  :  Dit laat my  gemaklik en tuis voel!   As ek in sy spreekkamer sit, voel ek tevrede  ::  So onder die seën van sy vaardigheid en ervaring : Ek vertrou hom volkome.    En hy hanteer my ook baie professioneel ::  As ek by hom is,  met soms ’n onbenulligheid, hanteer hy my met baie omgee en simpatie  :   >>  Stil en beheersd en baie bedrewe ::  >>  Bedaard en In beheer verduidelik hy ::  >>  Ek kan sien hy weet van // Hy KEN van //  Het dit al baie kere gedoen ::   Net gou ’n bloedtoetsie om DIE een moontlikheid uit te skakel : Dan net gou ’n ondersoekie : Buig biki hier ...Buig biki daar!  Daar’s hy : Alles onder beheer!  Dis darem nie die einde nie ::  Daar is HOOP!!

  En daarom het my verhouding met my dokter, Johannes, ook oor die tyd verander : Betekenisvoller geword : Jy kan maar sê dit het Gegroei //   Selfs verdiep, namate hy my beter leer ken het ::  Namate ek hom meer nodig gekry het.   Hy het verander van ’n aangename, vriendelike – dalk onbetrokke buitestaander – tot ’n baie belangrike mens in my lewe ::  Hy word my Helper ::  Raadgewer :: Geneser :: Bondgenoot :: Vriend : My Vertroueling : Ek hang aan sy lippe ::  Ek is AFHANKLIK van hom : Sy diagnose : Sy voorskrifte!     En ek besef weer >>  Hierdie Bolandse seun is 45 jaar gelede ook vir my Gebore // Gegee – Nog lank voor ek hom geken het!

   En skielik // eensklaps maak Jes 9 : 5  vir my MEER sin as ooit tevore  :: Gee dit MEER betekenis aan my lewe ::  Vir ons is die  Seun gebore : Aan ons is ’n Seun gegee :  Hy sal heers, en Hy sal genoem word  ::  Wonderbare Raadsman ::  Magtige God :: Ewige Vader :: Vredevors!  Lankal : Lank gelede : Nog VOOR ek hom geken het of van Hom geweet het :
 
   Want ek besef ::  Hierdie vers NIE net op Kersfees gelees moet word nie – Dis miskien JUIS die fout wat ons maak!! – Want dis ‘n vers wat ELKE dag gelees kan/moet word >>  Wanneer jy in die nood is! >> Wanneer jy ’n ONRUS in jou gemoed het!  >> Wanneer jy nie kan of wil bid nie!  >>  Wanneer jy nie meer kans sien nie!  >>  Wanneer jy MOEG en MOEDELOOS is!  Om dan te besef ::  Maar vir ons is die  Seun STEEDS gebore : Aan ons is ’n Seun gegee :  Hy sal heers, en Hy sal genoem word  ::  Wonderbare Raadsman ::  Magtige God :: Ewige Vader :: Vredevors!  Lankal : Lank gelede : Nog VOOR ek hom geken het of van Hom geweet het :

   Ja!   Hierdie Kaalvoetkind uit Bethlehem wat, verbeel ek my, dadels en koringpap geëet het aan ’n eenvoudige tafel : Wat kaalvoet in die stofstrate van Bethlehem gestap het :  Wat wintertyd toegedraai is in ’n velkaros en wat dalk saans, by ’n flou lampliggie, beeldjies sit en kerf het uit sy skrynwerker-pa se afvalhoutjies!      ’n Seun wat onder moeilike omstandighede gebore is, in ’n nag toe mense beweer hulle het engele hoor sing :  En skaapwagters daar naby in die veld hulle skape opgepas het ::   Hierdie seun  wat  algaande meer en meer, met ’n groter wordende dringendheid,  bewus geword  het .....van die dinge van my Vader!

  Ja!  ’n Mens leef soms lank ASOF Hy nie bestaan nie : Asof jy nie van Sy bestaan weet of bewus is nie – So asof jy nie van Sy bestaan WIL weet nie >>>  Draai baie keer DOELBEWUS die rug op God  >>>   Wil God nie altyd VERTEENWOORDIG nie  >>>  PAS dit my nie nie om VERTEENWOORDIGER te wees nie  >>> Tree baie keer LIEFDELOOS  en ONBARMHARTIG op   >>>  Leef so teenstrydig met die BEELD van God  >>>  Hou op om God te WYS  >>>  Maak God AFWESIG  >>> Verbreek die liefdesband met God!!  

    Maar dan  :; Eensklaps verander hierdie Seun uit Bethlehem ook van Vreemdeling na Vriend ::  Word Hy SKIELIK Raadgewer / Allerbelangrikste Bondgenoot  >>> Wanneer jy Hom nodig kry  >>> Namate julle mekaar beter leer  >>> Wanneer jy  die dag ontdek dat jy intens afhanklik is van Sy vermoë >>>  Dat jy inderdaad die PRODUK van Sy vermoë is  >>> Wanneer jy bewus raak van WAT Hy voortdurend vir jou doen wat jy nie vir jouself kan doen nie  >>> Wat Hy vir jou beteken!

   En eers wanneer jy leer en ervaar HOE besonders Hy is ::  **   Spesiale Raadsman – Alwetend /Alomteenwoordig ::   **  God wat STERK is  -  Met die vermoë om GROOT planne uit te voer ::   **  Ewige Vader – Hy hou die wêreld in Sy hande :  **  Koning van Vrede – Hy gee om en wil net die BESTE vir Sy kinders!   ///  kan jy jou Dankbaar -  Verlig - Veilig toevertrou aan Sy helende, fynvat hande .........     
                                                                                                                                      En skielik besef jy ...  Maak dit MEER sin  ::  My Helper / Raadgewer / Geneser / Bondgenoot / Vriend / Vertroueling / Die Een wat vir my OMGEE / Altyd DAAR is vir my / Sorg / Voorsien ... Sy naam is JESUS :: Seun van God >>  Deur God uitgekies >>  Deur God met krag toegerus >>  Deur God geliefd       En jy besef opnuut ::  Hierdie kaalvoet seun uit Bethlehem is bykans 2000 jaar gelede OOK vir MY gebore / Aan My gegee   >>  Nog lank voor ek Hom geken het!!  Dis my Jesus daai ::   That’s my Jesus >>  Chosen by God!  >>  Loved by God! >>     
                                                                                                                                                                                            En SKIELIK maak die woorde vir my NOG MEER SIN ::  For a child has been born to us, a son has been given to us; and the government is upon his shoulder ; and his name is called  >>  A wonderful counselor is the mighty God  >> The everlasting Father  >>  The ruler of peace  >>  That the government may be increased, and of peace there be no end.      (Isaah 9:5)   
                                                                                                                                                                                               
    Hoe  BETEKENISVOL  is dit nie :  Hoe  NODIG het ons dit nie : Juis NOU .... Vir 2013 : Hierdie Kind in die Krip ::  Soveel MEER as vir Johannes.my dokter!!    

No comments:

Post a Comment